Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Νέοι Διευθυντές στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες στην Ήπειρο


Μετά από επιλογή που γίνεται για πρώτη φορά στη δημόσια Διοίκηση, αναλόγως με τα μόρια που συγκεντρώνουν (προϋπηρεσία-επιστημονικές δημοσιεύσεις-επάρκεια ξένων γλωσσών-μεταπτυχιακά-διδακτορικό) επιλέγονται και τοποθετούνται νέοι διευθυντές στις αντίστοιχες αρχαιολογικές υπηρεσίες της Ηπείρου

  • ΙΒ΄Εφορεία Προποιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ιωαννίνων.: Σουέρεφ Κωνσταντίνος
  • 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,με έδρα τα Ιωάννινα: Παπαδοπούλου Βαρβάρα
  • Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, με έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρμοδιότητα την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. : Ζάχος Κωνσταντίνος
  • ΛΒ΄Εφορεία Προποιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τη Θεσπρωτία και με αρμοδιότητα το Νομό Θεσπρωτίας : Τζιγκουνάκη Αναστασία
  • ΛΓ΄Εφορεία Προποιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα την Πρέβεζα και με αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Πρεβέζης και Άρτης. : Μερκούρη Χριστίνα
  • 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα την Άρτα και με αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Πρεβέζης και Άρτης: Τσιλιπάκου Αγαθονίκη
Σιδερένιοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: